Skip to main content

Jak zmienić ręcznie język w aplikacji Zoom?

Poniżej krótka instrukcja. #zoompopolsku

Windows

1. Uruchom aplikację Zoom Meetings

2. Rozwiń widok System Tray (zasobnik systemowy)

3. Kliknij prawym przyciskiem na ikonę Zoom

4. Zaznacz w menu opcję Switch Languages (Przełącz Języki) i wybierz odpowiedni język

macOS

1. Uruchom aplikację Zoom Meetings

2. Kliknij prawym przyciskiem na ikonę Zoom w Dock’u

 

3. Zaznacz w menu opcję Switch Languages (Przełącz Języki) i wybierz odpowiedni język

4. Potwierdź wybór języka (aplikacja Zoom zostanie uruchomiona ponownie)

 

iOS i Android

W urządzeniach mobilnych iOS i Android język aplikacji Zoom Meetings jest wybierany zawsze automatycznie na podstawie języka skonfigurowanego w ustawieniach systemu. Jeśli język systemowy nie jest dostępny w aplikacji Zoom Meetings to interfejs aplikacji będzie działać w języku angielskim.