Skip to main content

Extreme Compliance

Zarządzanie złożoną architekturą sieciową jest trudne i kosztowne. W miarę wzrostu liczby i znaczenia urządzeń IoT w organizacji zapewnienie bezpieczeństwa sieci staje się coraz trudniejsze. Aby mieć pewność co do bezpieczeństwa urządzeń, konieczna jest kontrola czy otrzymują one politykę bezpieczeństwa dostosowaną do ich potrzeb i przeznaczenia. Jednocześnie wzajemne odseparowanie urządzeń w rozległych sieciach wiąże się ze złożonością, podwyższonymi kosztami, a złożoność wiąże się z ryzykiem błędnej konfiguracji, nieprawidłowej klasyfikacji lub nieprzestrzegania standardów branżowych, takich jak HIPAA, PCI czy RODO.

Automatyczna analiza i ocena konfiguracji sieci

W pełni zautomatyzowane rozwiązanie ExtremeCompliance, zapewniające zgodność z wymogami zostało zaprojektowane do automatycznej analizy i oceny konfiguracji sieci.

Oparte na audytach i zdefiniowanych przez użytkownika szablonach i harmonogramach zgodności raporty są dostępne od razu po zainstalowaniu, aby pomóc wykazać zgodność w stosunku do założonych norm, standardów.

Masz pytanie?
Prześlij do nas wiadomość.
formularz zapytania
Wolisz zadzwonić?
Nie zwlekaj.
+48 22 576 83 60