Skip to main content

Extreme Networks oferuje zaawansowane narzędzia do analityki i telemetrii, które pomagają organizacjom monitorować, zarządzać i optymalizować swoje infrastruktury sieciowe. Oto krótki opis analityki i telemetrii dostępnych w produktach Extreme Networks:

Extreme Networks

Analityka sieciowa:

Opis: Analityka sieciowa w rozwiązaniach Extreme Networks to proces gromadzenia i analizy danych dotyczących wydajności i działania sieci. Te dane są następnie przetwarzane w celu uzyskania cennych informacji, które pomagają w optymalizacji sieci.

Monitorowanie wydajności: Analityka sieciowa pozwala na ciągłe monitorowanie wydajności sieci, w tym przepustowości, obciążenia, opóźnień i jakości połączeń.

Raportowanie i analiza: Rozwiązania Extreme Networks oferują narzędzia do generowania raportów i analizy danych sieciowych. To pomaga administratorom sieci w zrozumieniu trendów, identyfikacji problemów oraz podejmowaniu decyzji opartych na danych.

Zarządzanie jakością usług (QoS): Analityka sieciowa umożliwia skonfigurowanie i zarządzanie politykami jakości usług w sieci, co jest istotne dla zapewnienia odpowiedniego poziomu usług dla różnych aplikacji i użytkowników.

Telemetria sieciowa:

Opis: Telemetria sieciowa w rozwiązaniach Extreme Networks polega na zbieraniu danych z urządzeń sieciowych oraz ich przetwarzaniu w czasie rzeczywistym. Pozwala to na ciągłe monitorowanie wydajności i działania sieci.

Sondy telemetrii: W rozwiązaniach Extreme Networks wykorzystuje się sondy telemetrii, które zbierają dane z urządzeń sieciowych, takich jak przełączniki i routery.

Automatyzacja i reagowanie: Telemetria sieciowa umożliwia automatyczne reagowanie na zmiany w sieci, na przykład przez dostosowanie parametrów działania urządzeń lub wdrażanie zmian w politykach sieciowych.

Bezpieczeństwo: Telemetria sieciowa jest również używana do monitorowania zachowań w sieci, co pozwala na wykrywanie i reagowanie na potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa.

Zarządzanie ruchem: Telemetria sieciowa pomaga w zarządzaniu ruchem sieciowym, w tym w identyfikowaniu problemów z wydajnością i obciążeniem.

Analityka i telemetria w rozwiązaniach Extreme Networks są kluczowymi narzędziami do zarządzania sieciami informatycznymi. Pomagają one organizacjom w monitorowaniu wydajności sieci, identyfikacji problemów, reagowaniu na zmiany w środowisku sieciowym oraz optymalizacji infrastruktury sieciowej. Dzięki danym i informacjom dostarczanym przez te narzędzia, administratorzy sieci mogą podejmować bardziej świadome decyzje i zapewniać lepszą jakość usług użytkownikom.

Rozwiązanie ExtremeAnalytics poszerza korzyści
wynikające z ExtremeCloud IQ – Site Engine.

Pozwala zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa sieci poprzez szczegółową widoczność i analitykę sieci oraz aplikacji, od brzegu sieci po centrum danych.

Integracja z innymi urządzeniami Extreme Networks, w tym uniwersalnymi przełącznikami, przełącznikami serii VSP, Summit, ERS i SLX a także kontrolerami ExtremeCloud IQ zapewnia widoczność warstwy aplikacji oraz obliczanie opóźnienia dla przepływów ruchu z urządzeń sieci przewodowej i bezprzewodowej, w całej sieci kampusowej i centrach danych.

ExtremeAnalytics pozwala lepiej zrozumieć zachowanie użytkowników w sieci, zidentyfikować poziom interakcji użytkowników oraz dostarczać aplikacje biznesowe z uwzględnieniem optymalnego poziomu jakości doświadczeń. Śledzenie stopnia wykorzystania aplikacji pozwala określić wysokość zwrotu z inwestycji w aplikacje. W momencie wystąpienia problemów z wydajnością, mogą one być szybko zidentyfikowane i naprawione, zanim staną się widoczne dla użytkowników końcowych. Dzięki przyspieszonemu rozwiązywaniu problemów i automatycznemu raportowaniu spadków wydajności, pracownicy IT poświęcają mniej czasu na monitorowanie wydajności działania aplikacji i mogą skoncentrować swój czas i wiedzę na projektach strategicznych dla rozwoju organizacji.

ExtremeAnalitycs koreluje wszystkie zgromadzone dane o użytkownikach, urządzeniach i aplikacjach w jednym repozytorium, dzięki czemu możliwe jest zapewnienie widoczności kontekstowej wszelkich procesów zachodzących w sieci. Telemetria aplikacji dostępna w przełącznikach i punktach dostępowych Extreme Networks pozwala pracownikom IT na analizowanie przepływów aplikacji z każdego punktu w sieci, bez potrzeby stosowania dedykowanych czujników.

Opcjonalne wdrożenie Sensora ruchu sieciowego umożliwia bieżące monitorowanie środowisk składających się z urządzeń różnych producentów. Natomiast integracje z Google Cloud Platform, Amazon Web Services i Microsoft Azure zapewniają widoczność przepływów pracy i aplikacji w środowiskach cloud.

Rozbudowane dane kontekstowe

ExtremeAnalytics łączy technologię opartą na przepływie z bogatym zestawem technik sygnaturowania aplikacji, co pozwala zidentyfikować ponad 2300 aplikacji, w tym ponad 10 tys. różnych sygnatur zachowań. Wykrywanie i analityka aplikacji lokalnych (SAP, ruch SOA, MS Exchange, SQL, itp.), działających w chmurach publicznych (Salesforce, Google, e-mail, YouTube, P2P, wymiana plików, itp.) oraz aplikacji społecznościowych (Facebook, Twitter, itp.) umożliwia optymalizowanie jakości doświadczeń.

Doskonała jakość doświadczeń

Dedykowane dashboardy zapewniają bieżący obraz wszystkich aplikacji w sieci przewodowej i bezprzewodowej, niezależnie od lokalizacji. Aplikacja automatycznie ocenia jakość doświadczeń i generuje powiadomienie, gdy parametry opisujące prace danej aplikacji przekraczają wartości graniczne. Dane o działaniu aplikacji są korelowane z podstawowymi usługami sieciowymi takimi jak DNS, RADIUS czy AD, dzięki czemu pracownicy IT mogą łatwo ustalić czy źródłem problemu jest dana aplikacja czy sieć. Dashboard prezentujący informacje o działaniu aplikacji aktywnie informuje pracowników o potencjalnych problemach z wydajnością zanim zostaną one zauważone przez użytkowników końcowych.

Integracja z innymi rozwiązaniami

ExtremeAnalytics współpracuje ściśle z ExtremeControl i oferuje integrację z wybranymi urządzeniami innych producentów, takimi jak Aruba Clearpass czy IPFIX. Telemetria aplikacji obejmująca wiele elementów infrastruktury sieciowej zapewnia użyteczne dane analityczne bez potrzeby stosowania oddzielnych sensorów czy innych tego typu rozwiązań.

Szczegółowe dane o przepływach aplikacji

Pełny obraz przepływów aplikacji pomiędzy maszynami wirtualnymi i instancjami cloud (AWS, GCP, Azure). Wbudowany mechanizm przechwytywania pakietów zbiera dane z poziomu scentralizowanej konsoli dla każdej lokalizacji sieciowej. Dzięki temu możliwe jest przeprowadzanie analiz bezpieczeństwa dotyczących podejrzanego ruchu sieciowego. Analiza ruchu z różnych lokalizacji pozwala optymalizować wydajność pracy sieci i szybko rozwiązywać ewentualne problemy.

Masz pytanie?
Prześlij do nas wiadomość.
formularz zapytania
Wolisz zadzwonić?
Nie zwlekaj.
+48 22 576 83 60