Skip to main content

Tworzenie kopii zapasowych i ich przechowywanie

Projektowanie i wdrażanie systemu tworzenia kopii zapasowych (backup) w dziedzinie technologii informacyjnych (IT) jest niezwykle istotnym procesem w organizacjach, które bazują na danych i systemach informatycznych. Backup, czyli tworzenie kopii zapasowych danych i ich przechowywanie w celu ich odtworzenia w przypadku awarii lub utraty, stanowi kluczowy element strategii zabezpieczającej dane.

Część 1: Planowanie Projektu Backupu

1.1. Rozpoznanie Wymagań Biznesowych

Pierwszym krokiem w projektowaniu systemu backupu jest zrozumienie potrzeb i wymagań organizacji. To obejmuje określenie, jakie dane i systemy wymagają ochrony, jakie są priorytety przy odtwarzaniu danych oraz jakie są przewidywane koszty awarii.

1.2. Analiza Ryzyka i Ocena Danych

Następnie przeprowadza się analizę ryzyka, aby zidentyfikować potencjalne zagrożenia dla danych, takie jak awarie sprzętu, ataki cybernetyczne, błędy użytkowników itp. Ocena danych pomaga w określeniu, które z nich są krytyczne dla działalności organizacji.

1.3. Określenie Strategii Backupu

Na podstawie analizy ryzyka i oceny danych ustala się strategię backupu. To obejmuje określenie częstotliwości tworzenia kopii zapasowych, lokalizacji przechowywania kopii zapasowych (np. w chmurze, na serwerach lokalnych) oraz rodzaju kopii zapasowych (pełne, różnicowe, przyrostowe).

Część 2: Wybór Technologii i Narzędzi Backupowych

2.1. Wybór Oprogramowania Backupowego

Kolejnym krokiem jest wybór odpowiedniego oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych. Istnieje wiele narzędzi dostępnych na rynku, firma Tritech korzysta przede wszystkim z technologii firmy NAKIVO jako oprogramowania, które wspiera wszystkie niezbędne składniki prawidłowego backupu PC, serwerów fizycznych, Maszyn wirtualnych czy baz danych. 

2.2. Wybór Medium Przechowywania Danych

Trzeba zdecydować, gdzie zostaną przechowywane kopie zapasowe. Możliwości obejmują dyski twarde, taśmy magnetyczne, serwery zdalne lub chmurę obliczeniową. Wybór zależy od wymagań organizacji i dostępności środków. 

2.3. Zabezpieczenia i Szyfrowanie

Ważne jest, aby zabezpieczyć kopie zapasowe przed nieautoryzowanym dostępem i utratą. Szyfrowanie danych jest kluczowym elementem w procesie backupu, zapewniając poufność i integralność kopii zapasowych. 

Część 3: Projektowanie Infrastruktury Backupowej

3.1. Architektura Systemu Backupu

Projektowanie infrastruktury backupowej obejmuje określenie topologii sieciowej, w której będą tworzone kopie zapasowe. Może to być architektura centralna, rozproszona lub hybrydowa, zależnie od rozmiaru organizacji i jej potrzeb.

3.2. Harmonogram Backupu

Trzeba ustalić harmonogram tworzenia kopii zapasowych, uwzględniając, kiedy i jak często będą wykonywane pełne, różnicowe i przyrostowe kopie. To zapewni równowagę między zabezpieczeniem danych a wydajnością systemu.

3.3. Kontrola Jakości

W projekcie backupu istotne jest uwzględnienie mechanizmów kontroli jakości, które potwierdzą, że kopie zapasowe są kompleksowe i zdatne do przywracania. Automatyczne testy przywracania danych mogą pomóc w zweryfikowaniu ich integralności.

Część 4: Wdrażanie Systemu Backupu

4.1. Implementacja Oprogramowania Backupowego

Po zakończeniu projektu przystępuje się do wdrożenia oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych na serwerach i urządzeniach docelowych. Konfiguracja oprogramowania obejmuje określenie źródeł danych, harmonogramów backupu i ustawień bezpieczeństwa.

4.2. Tworzenie Kopii Zapasowych

Po zakończeniu konfiguracji rozpoczyna się proces tworzenia kopii zapasowych. To często odbywa się automatycznie, zgodnie z ustalonym harmonogramem.

4.3. Monitorowanie i Zarządzanie

Wdrażanie backupu to nie tylko tworzenie kopii zapasowych, ale także monitorowanie ich stanu i zarządzanie nimi.

Część 5: Testowanie i Doskonalenie

5.1. Testowanie Procedur Przywracania

Projektowanie i wdrażanie backupu muszą być poprzedzone testowaniem procedur przywracania danych. To sprawdza, czy dane można odtworzyć w przypadku awarii i jak długo to trwa.

5.2. Doskonalenie Procesu Backupu

Backup to proces dynamiczny. Po wdrożeniu należy stale monitorować jego skuteczność i doskonalić strategię w razie potrzeby. To obejmuje aktualizację oprogramowania, zmiany w harmonogramach i dostosowanie do zmieniających się wymagań biznesowych.

Podsumowanie

Projektowanie i wdrażanie systemu backupu w IT to złożony proces, który wymaga uwzględnienia wielu czynników, takich jak potrzeby biznesowe, ryzyko, technologie i procedury. Kluczowym celem jest zapewnienie, że dane organizacji są zabezpieczone przed utratą i dostępne w przypadku awarii. Wdrażanie takiego systemu może być kluczowe dla ciągłości działalności organizacji oraz jej zdolności do spełnienia regulacji związanych z ochroną danych. Warto inwestować czas i środki w odpowiednie projektowanie i wdrażanie systemu backupu, aby zminimalizować ryzyko utraty danych i zapewnić bezpieczeństwo informacji w erze cyfrowej.

Masz pytanie?
Prześlij do nas wiadomość.
formularz zapytania
Wolisz zadzwonić?
Nie zwlekaj.
+48 22 576 83 60