Skip to main content

Prawidłowe zarządzanie projektami jest kluczowe dla osiągnięcia sukcesu w tej dziedzinie technologii informatycznych. W naszych projektach realizujemy etapy efektywnego zarządzania projektami.

 1. Pierwszy etap to zdefiniowanie celów projektu, gdzie podstawą jest dokładne zrozumienie tego, co klient oczekuje od projektu czyli konieczny jest skuteczny dialog pomiędzy biznesem i technologią. W tym etapie określamy cele mierzalne, osiągalne, realistyczne oraz określone harmonogramem wdrożenia.
 2. Efektem dialogu biznes – technologia jest projekt wstępny, który zatwierdzony przez klienta jest bazą do wykonania projektu szczegółowego. Projekt szczegółowy obejmujący poszczególne obszary projektowe jest podstawą do realizacji wdrożenia.
 3. Kolejny etap to tworzenie planu projektu, w którym powstaje harmonogram z określonymi zadaniami, terminami, zasobami i budżetem. Dodatkowo następuje identyfikacja potencjalnych zagrożeń i są określane strategie ich zarządzania. Ryzyka są monitorowane przez cały czas trwania projektu.
 4. Następnie powstaje zespół projektowy, gdzie każdy z członków posiada odpowiednie umiejętności i doświadczenie, pełni określoną rolę w projekcie wraz z odpowiedzialnością. Zespół projektowy spotyka się przez cały czas trwania projektu (wdrożenia).
 5. W czasie trwania wdrożenia (projektu) kluczową rolę pełni komunikacja w zespole oraz z klientem. Klient jest na bieżąco informowany o postępach w projekcie i o ewentualnych zmianach. Zmiany i decyzje są dokumentowane i jeżeli to konieczne są zatwierdzane przez ich wdrożeniem.
 6. W każdym projekcie należy założyć że wymagania klienta mogą się zmieniać w trakcie trwania projektu. Przyjmujemy te zmiany w sposób zorganizowany i udokumentowany co buduje zaufanie.
 7. Na każdym etapie są wykonywane testy potwierdzające czy dany etap projektu został zakończony – są to testy funkcjonalne wykonywane (jeżeli jest to wymagane) w obecności klienta i przez niego zatwierdzane.
 8. Końcowe zatwierdzenie to testy całościowe systemu gdzie jest możliwość wprowadzenia poprawek konfiguracyjnych.
 9. Potem następuje faza testów produkcyjnych, gdzie system jeszcze przez pewien okres czasu (zależny od złożoności systemu) pracując w warunkach rzeczywistych podlega konfigurowaniu dla osiągnięcia zamierzonych rezultatów.
 10. Powstaje dokumentacja powdrożeniowa oraz w zależności od wymagań jest przeprowadzane szkolenie klienta w zakresie wdrożonego systemu.
 11. Po zakończeniu projektu przeprowadzamy podsumowanie, aby ocenić, co poszło dobrze i co można poprawić w przyszłych projektach.

Nie zapominamy o klientach po zakończeniu projektu. Udzielamy wsparcia technicznego i pomagamy rozwiązywać problemy, jeśli się pojawią, dbamy o utrzymanie pozytywnej relacji z klientem. To może prowadzić do kolejnych projektów i rekomendacji.

Wykorzystując powyższe zasady zrealizowaliśmy wdrożenia systemów sieci WiFi w prawie 90 gminach na terenie całego kraju w ramach programu „WiFi for EU” oraz „Publiczny Internet dla każdego”. Otrzymaliśmy specjalną nagrodę „Złoty Access Point” ufundowaną przez polskiego przedstawiciela producenta urządzeń sieciowych.

Na bazie naszych doświadczeń projektowych w wielu wdrożeniach możemy się poszczycić wypracowanymi standardami prowadzenia projektów które owocują zadowoleniem naszych klientów.

Masz pytanie?
Prześlij do nas wiadomość.
formularz zapytania
Wolisz zadzwonić?
Nie zwlekaj.
+48 22 576 83 60