Skip to main content

Projektowanie i wdrażanie sieci LAN, WAN i WiFi jest to złożony proces, który wymaga starannego planowania, żeby zapewnić niezawodność, bezpieczeństwo i wydajność sieci w perspektywie zwykle kilku lub kilkunastu lat planowanego wykorzystywania sieci. 

Bazową i podstawową rzeczą jest projektowanie sieci

Składa się na to przede wszystkim zrozumienie wymagań i ograniczeń dotyczących przepustowości, bezpieczeństwa i dostępności. Z jednej strony są to wymagania przekazywane przez klienta na etapie tworzenia założeń a z drugiej strony ograniczenia wynikające ze stosowanych technologii oraz czasami wynikające z realizacji programów finansujących dany projekt.

Po ustaleniu wymagań i ograniczeń dobierana jest topologia sieci. Niezwykle istotne jest wykonanie wizji lokalnej w miejscach wdrażania sieci. Budowa sieci związana jest z pracami instalatorskimi, które dokładnie zaplanowane pozwalają uniknąć dużych zmian w realizacji wdrożenia. Niezwykle istotne są uzgodnienia (najlepiej spisane) z właścicielami obiektów gdzie będą przeprowadzane wdrożenia.

Symulacja i dobór urządzeń

W ramach sieci bezprzewodowych wskazana jest symulacja zasięgu sieci z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania. W przypadku wykorzystywania radiolinii konieczne jest zaprojektowanie każdego połączenia z uwzględnieniem możliwości montażu urządzeń oraz ukształtowania terenu.

Następnie następuje dobór urządzeń aktywnych sieci oraz elementów pasywnych. Muszą one być ze sobą zgodnie i spełniać wymagania projektu.

Oddzielną i bardzo ważną jest ogólnie sprawa bezpieczeństwa – zarówno cyberbezpieczeństwa jak i bezpieczeństwa fizycznego (np. ochrona dostępu do urządzeń).

Pełen zestaw danych tworzy kompletną dokumentację wdrożeniową, która zatwierdzona przez klienta jest podstawą do rozpoczęcia prac.

Każda sieć niezależnie od wielkości i złożoności wymaga monitorowania i zarządzania. Funkcjonalność takiego systemu powinna zapewniać monitoring, konfigurację, aktualizacje i rozwiązywanie problemów w sieci.

Poziom dostępności usług

Prawidłowo zaprojektowana i wykonana sieć powinna posiadać wymagany poziom dostępności usług. Taki poziom jest określany na etapie projektowania sieci wspólnie z klientem na bazie jego wymagań oraz istotności systemów korzystających z budowanej sieci. Dostępność usług sieciowych zapewnia redundancja sieci – sprzętowa i konfiguracyjna.

Oddzielnym procesem jest dostawa elementów sieci do miejsca instalacji. Każdy element powinien być sprawdzony i opisany w dokumentacji wdrożeniowej. Prawidłowa logistyka dostaw gwarantuje terminowe wdrażanie.

Na etapie wdrażania sieci konieczne jest testowanie i weryfikacja każdego elementy sieci aby upewnić się, że sieć działa zgodnie z założeniami projektu.

Od pierwszego elementy aktywnego sieci włączony jest system monitorowania i zarządzania aby śledzić wydajność, bezpieczeństwo, dostępność oraz dokumentację konfiguracji i zmian.

Testy obciążeniowe

Całość wdrożenia kończą testy obciążeniowe sprawdzające, jak sieć zachowuje się w warunkach pełnego obciążenia oraz testy bezpieczeństwa weryfikujące czy prawidłowo działają mechanizmy redundancji.

Zapewniamy szkolenia dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie i utrzymanie sieci, aby umożliwić skuteczne funkcjonowanie i rozwiązywanie problemów.

Obecnie wiele instalacji AV bazuje na rozwiązaniach sieciowych więc niezależnie od obszaru wdrożenia – systemy AV czy tylko transmisja danych (kablowa, bezprzewodowa) – sieć jest kluczowym elementem. Posiadamy zespół zapewniający kompleksowe podejście do projektowania i wdrażania sieci poprzez wszystkie etapy – od wsparcia przy tworzeniu pomysłów, wycenie, doborze sprzętu, wdrożeniu, uruchomieniu i opiece w czasie eksploatacji systemu.

Masz pytanie?
Prześlij do nas wiadomość.
formularz zapytania
Wolisz zadzwonić?
Nie zwlekaj.
+48 22 576 83 60