Skip to main content

Class to rozwiązanie dodające do Zoom narzędzia edukacyjne. Jedno z narzędzi umożliwia przeprowadzanie Proktorowanych Egzaminów, czyli egzaminów z możliwością monitorowania zachowania osób zdających egzamin podczas połączenia wideo. W tym trybie egzaminator otrzymuje dostęp do widoku ekranu wszystkich egzaminowanych osób, dzięki czemu wszelkie przypadki korzystania z niedozwolonych materiałów mogą zostać łatwo wychwycone.

Obraz pulpitu komputerów egzaminowanych osób jest wyświetlany obok obrazu z kamer, co pozwala na łatwe monitorowanie zarówno zachowania studentów, jak i ich aktywności na komputerze.

Poniższe wideo prezentuje tryb Proktorowanego Egzaminu podczas zajęć/szkolenia w aplikacji Class:

Zachęcamy do kontaktu z nami w celu umówienia prezentacji, demonstracji i ewentualnych testów rozwiązania Class: info@tritech.pl