Skip to main content

Niezawodność, wydajność i bezpieczeństwo

Monitoring IT w sieciach to kluczowy element zapewnienia niezawodności, wydajności i bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej organizacji. Firma Titech najczęściej wykorzystuje narzędzie Extreme IQ-site Engine oraz Extreme Analytics(XIQ), które pomaga w zarządzaniu sieciami, umożliwiając kompleksowy nadzór nad różnymi aspektami sieci.

Ogólna koncepcja monitorowania sieci IT realizowana przez nas to: 

Zbieranie danych

Monitoring IT w sieciach zaczyna się od zbierania danych z różnych urządzeń sieciowych, takich jak routery, przełączniki, serwery, urządzenia końcowe itp. Extreme IQ-site Engine oraz Extreme Analytics umożliwia integrację z wieloma różnymi urządzeniami, co pozwala na jednoczesne monitorowanie wielu elementów infrastruktury.

Wykrywanie awarii

Jednym z głównych zadań monitoringu jest wykrywanie awarii i problemów w sieci. Extreme IQ-site Engine oraz Extreme Analytics pozwala na konfigurację alertów i powiadomień, które są generowane w przypadku awarii lub naruszenia określonych parametrów, co pozwala na szybką reakcję i rozwiązywanie problemów.

Śledzenie wydajności

Extreme IQ-site Engine oraz Extreme Analytics umożliwia śledzenie wydajności sieci poprzez zbieranie danych o przepustowości, obciążeniu urządzeń sieciowych, opóźnieniach w transmisji danych i innych parametrach. To pomaga w identyfikacji obszarów, które mogą wymagać optymalizacji.

Zarządzanie pasmem

Współczesne sieci często muszą zarządzać wieloma rodzajami ruchu, w tym ruchem głosowym, wideo, danymi i aplikacjami. Extreme IQ-site Engine oraz Extreme Analytics pozwala na zarządzanie pasmem, priorytetami ruchu oraz kontrolę nad jego rozkładem.

Bezpieczeństwo

Monitoring IT w sieciach obejmuje również kwestie bezpieczeństwa. Extreme IQ-site Engine oraz Extreme Analytics umożliwia monitorowanie ruchu sieciowego w celu wykrywania potencjalnych zagrożeń i nieautoryzowanego dostępu.

Zarządzanie konfiguracją

Narzędzie to umożliwia zarządzanie konfiguracją urządzeń sieciowych, co jest istotne w kontekście zmian w infrastrukturze. Dzięki temu można zapobiec błędom konfiguracyjnym i zapewnić spójność konfiguracji w całej sieci.

Raportowanie i analiza

Extreme IQ-site Engine oraz Extreme Analytics oferuje narzędzia do tworzenia raportów i analizy danych z monitoringu. Pozwala to na ocenę wydajności sieci, identyfikację trendów i podejmowanie informowanych decyzji.

Automatyzacja

Współczesne narzędzia do monitoringu, w tym Extreme NMS, coraz częściej oferują funkcje automatyzacji. To pozwala na szybszą reakcję na problemy i redukcję interwencji ludzkiej.

Rozszerzalność

Extreme IQ-site Engine oraz Extreme Analytics jest skalowalnym narzędziem, które można dostosować do rosnących potrzeb organizacji. To oznacza, że można dodawać nowe urządzenia do monitoringu w miarę rozwoju sieci.

Monitoring IT w sieciach, wspierany przez narzędzia takie jak Extreme IQ-site Engine oraz Extreme Analytics, jest niezbędny dla zapewnienia niezawodności, wydajności i bezpieczeństwa infrastruktury sieciowej. Pozwala on na wczesne wykrywanie problemów i szybką reakcję, co ma kluczowe znaczenie w dzisiejszym dynamicznym środowisku IT.

Masz pytanie?
Prześlij do nas wiadomość.
formularz zapytania
Wolisz zadzwonić?
Nie zwlekaj.
+48 22 576 83 60