Skip to main content

Extreme Networks

ExtremeCloud IQ – Site Engine (XIQ SE) to zaawansowane narzędzie do zarządzania siecią oferowane przez firmę Extreme Networks. Jest to system zarządzania sieciami IT (NMS – Network Management System), który umożliwia organizacjom skuteczne monitorowanie, zarządzanie, diagnostykę i optymalizację infrastruktury sieciowej. ExtremeCloud IQ – Site Engine (XIQ SE) oferuje wiele funkcji i możliwości, które pomagają administratorom sieci w utrzymaniu wysokiej wydajności i niezawodności sieci. Oto kilka głównych cech i funkcji ExtremeCloud IQ – Site Engine (XIQ SE).

Extreme Networks

Monitorowanie sieci:

ExtremeCloud IQ – Site Engine (XIQ SE) umożliwia stałe monitorowanie wydajności sieci. Pozwala na śledzenie przepustowości, obciążenia, opóźnień, błędów i innych parametrów działania sieci.

Zarządzanie urządzeniami sieciowymi:

XMC pozwala na zarządzanie urządzeniami sieciowymi, takimi jak routery, przełączniki, access pointy i inne. Można zdalnie konfigurować, aktualizować firmware, monitorować i diagnostykować te urządzenia.

Zarządzanie politykami bezpieczeństwa:

Administracja sieci może tworzyć i zarządzać politykami bezpieczeństwa w ExtremeCloud IQ – Site Engine (XIQ SE). Można określać, jakie zasoby sieciowe są dostępne dla użytkowników i urządzeń oraz jakie są reguły bezpieczeństwa.

Automatyzacja zarządzania:

XMC oferuje automatyzację wielu procesów zarządzania siecią, co pomaga w skróceniu czasu reakcji na awarie lub problemy w sieci.

Raportowanie i analiza:

Narzędzie to dostarcza zaawansowane narzędzia do generowania raportów i analizy danych sieciowych. Pozwala na śledzenie trendów, identyfikację problemów oraz zapewnienie zgodności z wymaganiami organizacji.

Integracja z innymi produktami Extreme Networks:

ExtremeCloud IQ – Site Engine (XIQ SE) jest zintegrowane z innymi rozwiązaniami i produktami firmy Extreme Networks, co pozwala na spójne zarządzanie infrastrukturą sieciową.

Zarządzanie gośćmi:

ExtremeCloud IQ – Site Engine (XIQ SE) umożliwia bezpieczne zarządzanie dostępem gości do sieci, pozwalając na kontrolowanie dostępu i monitorowanie ich działań.

ExtremeCloud IQ – Site Engine (XIQ SE) jest skierowane głównie do średnich i dużych przedsiębiorstw oraz dostawców usług, którzy potrzebują zaawansowanego narzędzia do zarządzania swoimi sieciami. Pomaga w zwiększeniu niezawodności, bezpieczeństwa i wydajności sieci, a także ułatwia diagnozowanie problemów i reagowanie na zmiany w infrastrukturze sieciowej.

Rozwiązanie Extreme Management Center zapewnia pełny obraz sieci przewodowej i bezprzewodowej, użytkowników, urządzeń i aplikacji, wraz z kontekstowymi informacjami oraz skalowalnością – poprzez zintegrowane funkcje zarządzania, analityki i polityk.

Rozwiązanie zostało zaprojektowane, aby dać naszym klientom dostęp do szczegółowych informacji, widoczność oraz automatyczne środki kontroli sieci. Pozwala wykorzystywać dodatkowe możliwości dzięki współpracy z rozwiązaniami Identity Engines. Extreme Management Center obsługuje przełączniki ERS (Ethernet Routing Switch) oraz platformę VSP (Virtual Services Platform), dzięki czemu klienci mają dostęp do unikalnych technologii wirtualizacyjnych zapewniających faktyczną elastyczność usług w czasie rzeczywistym.

Przy pomocy Extreme Management Center można oddzielać aktywność aplikacji od aktywności sieci i korelować zebrane dane z czynnościami realizowanymi przez użytkowników i urządzenia. Sprawia to, że proces rozwiązywania problemów jest o wiele szybszy. Użyteczne informacje wyodrębniane z sieci wspierają proces podejmowania bieżących decyzji dotyczących polityk, urządzeń, aplikacji i użytkowników. W ten sposób, implementacja nowych technologii takich jak IoT, może być zautomatyzowana i realizowana w bezpieczny sposób.

Ujednolicony interfejs dla sieci przewodowych i bezprzewodowych

ExtremeManagement zapewnia ujednolicony interfejs dla sieci przewodowych i bezprzewodowych – od centrum danych po obszar dostępowy. Technologia ZTP (Zero Touch Provisioning) pozwala na szybkie wprowadzanie nowych urządzeń do sieci. Wraz z ExtremeControl pozwala ujednolicić funkcje bezpieczeństwa sieci przewodowych i bezprzewodowych, zapewniając jednocześnie szczegółową widoczność i kontrolę.

Drobiazgowy widok użytkowników, urządzeń i aplikacji wraz intuicyjnymi panelami sterowania pozwala na skuteczne zarządzania topologią sieci i elementami infrastruktury.

Polityki i nowe usługi takie jak BYOD mogą być aktywowane poprzez zintegrowany interfejs ExtremeManagement i egzekwowane w punkcie wejścia do sieci przy udziale ExtremeControl.

Cisco Systems

Cisco

Cisco DNA (Digital Network Architecture) to kompleksowa strategia i zestaw rozwiązań do zarządzania siecią oferowanych przez firmę Cisco Systems. Cisco DNA ma na celu wspieranie cyfrowej transformacji sieci i organizacji poprzez ułatwienie zarządzania i automatyzację infrastrukturą sieciową. Oto kluczowe elementy zarządzania siecią w ramach Cisco DNA.

Cisco DNA Center:

Cisco DNA Center to centralna platforma do zarządzania siecią w ramach strategii Cisco DNA. Działa jako panel sterowania, umożliwiający zarządzanie infrastrukturą sieciową, urządzeniami, politykami bezpieczeństwa i dostępem użytkowników.

Automatyzacja konfiguracji:

Jednym z głównych celów Cisco DNA jest automatyzacja konfiguracji i zarządzania siecią. Dzięki temu można szybko i skutecznie wprowadzać zmiany w sieci oraz reagować na zmieniające się potrzeby organizacji.

Uwierzytelnianie i dostęp:

Cisco DNA umożliwia zarządzanie politykami dostępu do sieci na podstawie tożsamości użytkowników i urządzeń. Administracja sieci może kontrolować, kto ma dostęp do sieci, jakie zasoby są dostępne i jakie są reguły bezpieczeństwa.

Telemetria i analiza:

Cisco DNA gromadzi telemetrię z sieci, co pozwala na analizę zachowań użytkowników i urządzeń. To umożliwia rozwiązywanie problemów, monitorowanie wydajności i podejmowanie decyzji opartych na danych.

Zarządzanie politykami:

Zarządzanie politykami sieciowymi w Cisco DNA pozwala na określanie, jakie polityki bezpieczeństwa, jakości usług (QoS) i dostępu do zasobów są stosowane w sieci.

Integracja z rozwiązaniami Cisco:

Cisco DNA jest ściśle zintegrowane z innymi produktami i rozwiązaniami Cisco, takimi jak routery, przełączniki, firewalle i rozwiązania bezpieczeństwa, co ułatwia kompleksowe zarządzanie infrastrukturą sieciową.

Bezpieczeństwo:

Zarządzanie bezpieczeństwem jest integralną częścią Cisco DNA. Pomaga w identyfikowaniu i reagowaniu na zagrożenia, a także w zapewnieniu zgodności z regulacjami i standardami branżowymi.

Wsparcie dla aplikacji i chmury:

Cisco DNA umożliwia zarządzanie ruchem sieciowym w taki sposób, aby dostosować go do potrzeb różnych aplikacji, w tym aplikacji działających w chmurze.

Cisco DNA to kompleksowe podejście do zarządzania siecią, które pozwala organizacjom na dostosowanie i optymalizację swoich infrastruktur sieciowych do dynamicznie zmieniających się potrzeb biznesowych. Działa jako narzędzie do cyfrowej transformacji organizacji, umożliwiając im efektywne i elastyczne zarządzanie siecią informatyczną.

Zarządzanie

 • Kompleksowe zarządzanie z poziomu jednego pulpitu
 • Szczegółowy widok sieci, usług i urządzeń
 • Zarządzanie cyklem eksploatacji urządzeń
 • Importuj mapy i konfiguracje dla Cisco Prime lub APIC-EM
Management
Automation

Automatyzacja

 • Zautomatyzowane wykrywanie urządzeń
 • Tworzenie polityki przeciągania i upuszczania
 • Wdrożenie niewymagające ingerencji w konfigurację
 • Zautomatyzowana obsługa jakości usług (QoS)

Analityka

 • Wszystko jako czujnik
 • Analizy na podstawie kontekstu
 • Ponad 150 praktycznych analiz
 • Dokładne wskazówki na temat działań naprawczych
Analytics
Security

Bezpieczeństwo

 • Wykrywanie zagrożeń i reagowanie na nie
 • Integracja Stealthwatch i ISE
 • Encrypted Traffic Analytics
 • Wysoce bezpieczna segmentacja
Masz pytanie?
Prześlij do nas wiadomość.
formularz zapytania
Wolisz zadzwonić?
Nie zwlekaj.
+48 22 576 83 60