Skip to main content

Zoom kontra WebEx

Komunikacja on-line coraz częściej zastępuje klasyczne służbowe spotkania i konferencje, pomagając firmom w obniżaniu kosztów i otwieraniu się na powszechne już zjawisko pracy zdalnej. Doświadczenia 2020 roku dodatkowo zwiększyły zainteresowanie takimi formami współpracy i zintensyfikowały rozwój platform umożliwiających organizowanie tele- czy wideokonferencji. Jednymi z najlepszych na rynku narzędzi są Zoom i Cisco WebEx – niezwykle popularnew środowisku korporacji, małych i średnich przedsiębiorstw oraz instytucji.

Możliwości platformy Cisco WebEx

Historia narzędzia WebEx zaczęła się już w XX wieku. Intensywność rozbudowy tego rozwiązania do zdalnej komunikacji wzrosła po przejęciu go przez grupę Cisco – przodującego producenta sprzętu i oprogramowania, zarówno dla sieci wewnętrznych, jak i dla internetu.

Cisco WebEx to platforma do zdalnych spotkań telefonicznych lub z transmisją obrazu wideo. Pozwala na wspólną pracę nad dokumentami i prezentację materiałów multimedialnych. Firmy mają możliwość działania w środowisku chmurowym albo – w przypadku instalacji serwera „on-premise” – w obrębie własnej korporacyjnej sieci, co zapewnia dodatkową warstwę bezpieczeństwa i poufności.

Z wykorzystaniem narzędzi WebEx można przygotowywać spotkania dla osób korzystających z różnych form komunikacji – komputerów, urządzeń przenośnych czy z klasycznej telefonii. Silna integracja z narzędziami biurowymi, takimi jak np. Microsoft Outlook, daje możliwość nie tylko organizowania większych spotkań, ale również prowadzenia indywidualnych rozmów z użyciem WebEx Personal Room. Ten prywatny kanał – podobnie jak inne komunikatory internetowe – pozwala na prowadzenie czatów i rozmów.

Bezpieczeństwo komunikacji z użyciem Zoom i WebEx

Zarówno Zoom jak i WebEx zapewniają wysoki poziom ochrony treści. Daje to gwarancję zachowania tajemnicy handlowej czy państwowej. Pozwala na przenoszenie informacji wrażliwych, np. dotyczących stanu zdrowia. Obie platformy mają opcję instalacji na serwerach znajdujących się pod kontrolą klienta. W przypadku oprogramowania WebEx jest to kompletne rozwiązanie, które nie wymaga komunikacji ze światem zewnętrznym. Dla odmiany Zoom udostępnia oprogramowanie w postaci specjalnego konektora instalowanego na serwerach klienta. Jedyną formą jego łączności ze środowiskiem zewnętrznym jest kontrola kont użytkowników, terminarza spotkań i innych metadanych związanych z konferencjami. Cały przepływ danych nie opuszcza jednak sieci klienta. Zarówno w przypadku WebEx, jak i Zoom, lokalnie tworzone i przechowywane są także nagrania ze spotkań.

Zoom a WebEx – z której platformy skorzystać?

Przy wyborze platformy do konferencji każdy klient – korporacyjny czy instytucjonalny – musi wziąć pod uwagę indywidualne potrzeby oraz środowisko informatyczne, w którym działa organizacja. Decyzja o lokalnej instalacji każdego z systemów wiąże się ze znaczną inwestycją i wymusza jego użytkowanie przez dłuższy czas.

W przypadku gdy konferencje – niezależnie od ich rozmiarów czy czasu trwania – organizowane są sporadycznie, bardziej elastycznym w konfiguracji i łatwiejszym do opanowania dla użytkowników narzędziem jest Zoom w swojej podstawowej, chmurowej wersji. O atrakcyjności i efektywności spotkań z jego wykorzystaniem stanowi np. możliwość działania w podgrupach czy udostępniania wielu obrazów wideo jednocześnie. Dzięki kodowaniu transmisji End-2-End bezpieczeństwo komunikacji nadal utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie.

Screen pochodzi ze strony webex.com