Skip to main content

Zoom kontra WhatsApp

Ostatnie lata to czas komunikatorów internetowych. Możliwość komunikowania się on-line z wieloma użytkownikami jednocześnie staje się nie tylko standardem zdalnego porozumiewania się, ale też potrzebą związaną z ograniczonymi możliwościami spotkań w dobie pandemii COVID-19. Związane z nią obostrzenia zmuszają do nawiązywania wirtualnych kontaktów w osoby wspólnie pracujące lub uczące się, a nawet ludzi sobie najbliższych.

WhatsApp – narzędzie do kontaktu z bliskimi

WhatsApp to narzędzie, które powstało z myślą o mobilnych urządzeniach, takich jak smartfony i tablety. Aplikacja rozwijana jest od wielu lat. Ma przyjazny i prosty interfejs. W wielu kręgach stała się standardem mobilnego komunikatora. Jego podstawowe funkcje to czaty (tekstowe i dźwiękowe), transfer plików oraz rozmowy wideo. Do działania aplikacji WhatsApp potrzebna jest jedynie transmisja danych – przez sieć komórkową lub punkt dostępowy wifi. Rejestracja WhatsApp użytkownika powiązana jest z jego numerem telefonu. Możliwość korzystania z platformy ograniczona jest do jednego urządzenia.

Zaletą nawiązywania z użyciem komunikatora wideokonferencji jest prostota tej procedury – wystarczy wybrać z listy określonego użytkownika i połączyć się z nim w trybie wideo, a następnie dodawać kolejnych rozmówców. Na ekranie można zobaczyć ich twarze, a konferencyjna forma połączenia zapewnia możliwość swobodnej rozmowy większej grupie.

Choć WhatsApp można uruchomić na komputerze, nie jest on niezależnym terminalem, a jedynie dodatkowym interfejsem dla aplikacji działającej w telefonie. Laptopa nie można wykorzystać do nawiązywania połączeń, a jedynie do obsługi tekstowych czatów i przesyłania plików.

Konferencyjne możliwości platformy Zoom

Zoom to platforma do wirtualnych telekonferencji i spotkań na dużą skalę. Uczestniczyć w nich może kilkadziesiąt, a nawet kilkaset osób. Zdalne sesje mogą mieć bardzo bogatą oprawę i wykorzystywać wiele technicznych udogodnień. Osoba planująca i organizująca spotkania może zarządzać połączeniem w sposób zapewniający pełną kontrolę nad jego przebiegiem. Prowadzenie konferencji ułatwia możliwość integracji aplikacji Zoom z narzędziami domenowej kontroli dostępu czy ze stosowanymi w danej organizacji komunikatorami (jak choćby Skype for Biznes).

Dzięki bogatym opcjom konfiguracji w aplikacji Zoom można określić termin i czas połączenia, a następnie wysłać wszystkim uczestnikom spersonalizowane zaproszenia. Wstęp na sesję da się z góry ograniczyć do konkretnej grupy gości. W zależności od potrzeb, organizator może zaplanować aktywność uczestników, np. ograniczyć możliwość korzystania z kamer wideo, współdzielenia prezentacji czy udostępniania własnego ekranu. Dołączaniem poszczególnych użytkowników do spotkania można zarządzać korzystając z tzw. poczekalni. Niektóre wersje licencji Zoom pozwalają na pracę w podgrupach (tzw. pokojach) czy nagrywanie przebiegu konferencji.

Zoom czy WhatsApp – którą aplikację wybrać?

WhatsApp to prosta w obsłudze aplikacja, która zapewnia możliwość szybkiego nawiązania kontaktu z najbliższymi czy niewielką grupą przyjaciół. Pozwala połączyć się z nimi z dowolnego miejsca i dowolnego przenośnego urządzenia. Jednak w sytuacji, gdy spotkanie ma mieć określony program, bardziej efektywne staje się korzystanie z platformy Zoom.

Przeprowadzenie szkolenia, formalnej prezentacji lub lekcji z pomocą Zoom jest łatwiejsze dzięki wszechstronnym opcjom konfiguracji oraz w związku z możliwością korzystania z różnego typu urządzeń (w tym komputerów). Wygodniejsze jest także współdzielenie materiałów prezentowanych w trakcie spotkania. Zoom zapewnia większy zakres interakcji, ponieważ na głównym ekranie zdalnego połączenia można jednocześnie zobaczyć nawet kilkadziesiąt osób, obserwować ich zaangażowanie i reakcje. Dzięki temu szybciej buduje się relację z rozmówcami i osiąga zamierzone efekty komunikacji.

Screen pochodzi ze strony whatsapp.com